ἀυίδετος

ἀυίδετος
Grammatical information: adj.
Meaning: `invisible': ἀυίδετου· ἀφανοῦς, ἀοράτου H.
Origin: IE [Indo-European] [1125] *uid- `see'
Etymology: Prob. \< *n̥-uid-eto-, with -eto- with potential value.
Page in Frisk: --

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.